New Orleans

Westcoast Offshore är etablerade i New Orleans.

de huvudsakliga uppgifterna rör plastspontning, skruvpålning, pontonhamnar samt erosionsskydd.

Arbetet på plats sker i samarbete med Malin Construction Company Inc.