Pågående arbeten

Vi är just nu i full gång att renovera en ledmur uppe i sjön Viken utanför Forsvik för Göta kanalbolaget.

Vi monterar och lägger ut en ny flytbrygga åt Vann spa Hotell och Konferens.