Bryggor och hamnar

Westcoast Offshores främsta åtagande är byggnation av bryggor och hamnar.

Här görs hela hamnanläggningar med bryggor, flytbryggor, bommar, betongfundament, sjöbodar mm.

Här finns flera samarbetspartners som samverkar I större projekt där Westcoast Offshore ofta är totalentreprenör.

Givetvis gör vi även privata bryggor för den lilla sommarstugan också.

Westcoast Offshore utför arbeten med hög kvalité och hållbarhet.

Vid bryggor används pålar av stålrör klädda med plaströr som fylls med betong. Denna metod har flera fördelar jämfört med traditionella träpålar.

Metoden säkerställer obefintliga rostangrepp då inget stål finns I dager. Utöver detta minskar risken för isskador.

Bryggdäcken uppfyller alla krav på stabilitet och hållbarhet samt garanterar maximal livslängd.

Utöver konstruktion och hållbarhet månar Westcoast Offshore om de små detaljerna som gör att bryggans utseende blir utöver det normala.