Dykeri

Westcoast offshore har både kompetens och utrustning för alla slags dykarbeten.
Här görs arbeten kring vatten och avlopp, sjöledningar, inspektion och rengöring, besiktning, dricksvattenreservoarer, vattentorn mm.