Pålning

Westcoast offshore utför all typ av pålning.

Vi arbetar med stålpålar, borrpålar, träpålar och betongpålar.

Pålningen sker för såväl nya konstruktioner som förstärkning på befintliga.

Här kan nämnas kajer, bryggor, pirer, vågbrytare, sluss och dammanläggningar, dykdalb osv.