Skruvpålar

Skruvankare är en metod för att göra fastsättningar I havsbotten med dragande last. Denna metod används framgångsrikt vid förankring av såväl farledsmärken som flytbryggor.

Metoden har visat sig mer effektiv än den traditionella förankringen med stora tyngder på botten. Förankringen har större hållfasthet samtidigt som den är betydligt enklare att anlägga.

I USA har det visat sig att de bryggor som har skruvpålar har klarat sig avsevärt bättre vid orkaner än andra tillvägagångssätt.

I USA samt Canada ger försäkringsbolag upp till 20% rabatt på bryggor konstruerade med denna anordning.

En ytterligare metod för dragande last är Mantaray där pålen trycks ner i havsbotten och utgör en bromsande yta vid dragande last uppåt.

Samma metod används även vid byggnation av bryggor där skruvpålar tar en ”tryckande” last och utgör bärande påler.

Westcoast Offshore har varit med och installerat liknande skruvpålar i Canada.

Skruvpålar har även använts vid ombyggnationen av Grebbestadsbryggan under vintern 2010/2011.