Renovering av ledmur för Göta kanalbolaget

Detta arbete utfördes under 2017

Snabbanslutning